POLISH   ENGLISH Def
rozwiązywać; rozpuszczać unbind
Counter: 1,050,295,855
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.