DICT Polish-English, English-Polish Dictionary


Słówka tygodnia Words of the week
Wyrazy zdradliwe Confusing words
aktualnie currently
faktycznie actually
dokładny accurate
ustawa act
akt nude

May 19, 2016 10:14 AM
Fatalne tłumaczenia
Pisses Man - Szczepan <!-- s:) --><img ...

May 15, 2016 10:26 PM
CAE - transformacja zdań
przygotowując się do egzaminu CAE rozwiązuję testy i mam ...
Counter: 1,037,434,538
Zmień interfejs na:

Proudly protected by Rublon Two-Factor Authentication