DICT Polish-English, English-Polish Dictionary


Słówka tygodnia Words of the week
Znak przestankowy Punctuation
cudzysłów speech mark
myślnik dash
nawias bracket
średnik semicolon
wykrzyknik exclamation mark

Feb 20, 2017 4:29 PM
Polskie gwiazdy a język angielski
Rozenek najlepsza <!-- s:D --><img ...

Feb 20, 2017 4:27 PM
kawały
Dwie blondi oglądają wiadomości. Pokazują samobójce na ...
Counter: 1,048,265,853
Zmień interfejs na:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.